بایگانی عکس لمینت دندان

قیمت لمینت دندان؛ لمینت های پرسلن که در لغت به معنای روکش برگ است، فرآیند چسباندن لایه نازکی از پرسلن به سطوح جلویی دندان ها پس از ایجاد سایش خفیف روی سطوح جلویی دندان ها است. از آنجایی که پرسلن در یک لایه بسیار نازک تهیه می شود، توانایی آن در انتقال و بازتاب نور بسیار […]

Search