بایگانی عصب کش دندان

ترمیم پوسیدگی؛ جایگزین آمالگام دندانی برای درمان حفره ها: با فعال کردن سلول های بنیادی پالپ، توانایی طبیعی دندان برای ترمیم خود را تحریک می کند. عاج دندان توسط سلول های تخصصی تولید می شود: ادونتوبلاست. هنگامی که یک حفره روی دندان ایجاد می شود یا وقتی که شکسته می شود، عاج از بین می […]

عصب کشی مجدد دندان ، شما آن حس را می‌شناسید: دستتان به سمت صورتتان می‌آید و چشمانتان به شدت بسته می‌شود. شما چیزی خورده‌اید یا نوشیده‌اید که به دندان‌هایتان خوب نمی‌نشیند و درد تشدید می‌شود. این فقط یک لحظه طول می کشد، اما می تواند به طور منظم در طول روز اتفاق بیفتد. درد عصب […]

بهترین متخصص اندو ؛ چگونه اندودنتیست ها در حفظ دندان های شما تخصص دارند؟ در کنار دو تا سه سال آموزش پیشرفته فراتر از دانشکده دندانپزشکی، اندودنتیست ها دقت و هماهنگی چشم و دست فوق العاده ای دارند که آنها را در انجام درمان های پیچیده بسیار ماهر می کند. آنها از تخصصی ترین و […]

بهترین متخصص عصب کشی؛ درمان ریشه زمانی ضروری است که عصب یا رگ خونی در دندان در نتیجه پوسیدگی یا آسیب عفونی شود. عفونت می تواند از طریق کانال های ریشه دندان گسترش یابد. در نهایت می تواند باعث ایجاد آبسه شود. درمان ریشه یک روش خاص و زمان بر است و ممکن است نیاز […]

بهترین متخصص درمان ریشه؛درمان ریشه هم موثر و هم بی خطر است و زمانی که پالپ دندان ملتهب یا عفونی شده است باید انجام شود. این درمان را درمان ریشه نیز می نامند و در صورت نیاز به حفظ و ترمیم دندان می تواند راه حلی باشد. در بسیاری از موارد، این تنها گزینه ای […]

Search