بایگانی عصب کشی

ترمیم پوسیدگی؛ جایگزین آمالگام دندانی برای درمان حفره ها: با فعال کردن سلول های بنیادی پالپ، توانایی طبیعی دندان برای ترمیم خود را تحریک می کند. عاج دندان توسط سلول های تخصصی تولید می شود: ادونتوبلاست. هنگامی که یک حفره روی دندان ایجاد می شود یا وقتی که شکسته می شود، عاج از بین می […]

قیمت عصب کشی دندان؛ پوسیدگی دندان در نتیجه فرآیند تخریب دندان با انحلال تدریجی پوشش خارجی جامد دندان (مینا) ایجاد می شود و به سمت داخل دندان پیش می رود. باکتری‌ها و باقیمانده‌ها روی پوشش دندان‌ها جمع می‌شوند و باکتری‌ها اسیدهایی تولید می‌کنند که باعث ایجاد حفره می‌شوند. دندان درد زمانی رخ می دهد که […]

بهترین متخصص عصب کشی؛ درمان ریشه زمانی ضروری است که عصب یا رگ خونی در دندان در نتیجه پوسیدگی یا آسیب عفونی شود. عفونت می تواند از طریق کانال های ریشه دندان گسترش یابد. در نهایت می تواند باعث ایجاد آبسه شود. درمان ریشه یک روش خاص و زمان بر است و ممکن است نیاز […]

بهترین متخصص درمان ریشه؛درمان ریشه هم موثر و هم بی خطر است و زمانی که پالپ دندان ملتهب یا عفونی شده است باید انجام شود. این درمان را درمان ریشه نیز می نامند و در صورت نیاز به حفظ و ترمیم دندان می تواند راه حلی باشد. در بسیاری از موارد، این تنها گزینه ای […]

Search