بایگانی روکش دندان

قیمت سفید کردن دندان؛ قیمت سفید کردن دندان 2023 قیمت سفید کردن دندان با قیمت گذاری سال 2023 تعیین شده است. روش‌های جایگزین برای کاربردهای سفید کردن دندان در حال توسعه است که یکی از روش‌های درمانی دندانپزشکی است که هر ساله توسط بسیاری از بیماران استفاده می‌شود تا نتایج دائمی‌تر و مثبت‌تر به دست […]

قیمت روکش؛روکش دندان دقیقا چیست؟ روکش دندان یک پوسته چینی بسیار نازک، سفارشی و به رنگ دندان است که به سطح جلویی دندان چسبانده می شود. ونیرها برای بهبود ظاهر دندان هایی که تغییر رنگ داده، بریده شده، بدشکل یا کمی نامرتب هستند استفاده می شود. در سال های اخیر روکش دندان به عنوان جایگزینی […]

Search