بایگانی روکش دندان چیست

قیمت روکش؛روکش دندان دقیقا چیست؟ روکش دندان یک پوسته چینی بسیار نازک، سفارشی و به رنگ دندان است که به سطح جلویی دندان چسبانده می شود. ونیرها برای بهبود ظاهر دندان هایی که تغییر رنگ داده، بریده شده، بدشکل یا کمی نامرتب هستند استفاده می شود. در سال های اخیر روکش دندان به عنوان جایگزینی […]

Search