بایگانی جرم گیری دندان

قیمت جرم گیری دندان در تهران؛ تمیز کردن دندان؛ این فرآیندی است که برای تمیز کردن پلاک و تارتار که در طول زمان روی دندان ها ایجاد شده است، استفاده می شود. اگر تمیز کردن دندان انجام نشود و تشکیل تارتار ادامه یابد. تشکیل باکتری را می توان مشاهده کرد. روش های اعمال شده برای […]

جرم گیری دندان چیست؟ظاهر و بهداشت دندان ها از جمله عوامل مهمی است که بر سلامت و زندگی اجتماعی تأثیر می گذارد. جرم هایی که از معدنی شدن پلاک های تشکیل شده توسط غذاهای مصرفی، بزاق و باکتری ها تشکیل می شوند، تارتار نامیده می شوند. اگر تارتار به طور مرتب تمیز نشود، می تواند […]

Search