بایگانی جرم گیری دندان فیلم

جرم گیری دندان چیست؟ظاهر و بهداشت دندان ها از جمله عوامل مهمی است که بر سلامت و زندگی اجتماعی تأثیر می گذارد. جرم هایی که از معدنی شدن پلاک های تشکیل شده توسط غذاهای مصرفی، بزاق و باکتری ها تشکیل می شوند، تارتار نامیده می شوند. اگر تارتار به طور مرتب تمیز نشود، می تواند […]

Search