بایگانی تفاوت آمالگام سفید و سیاه

آمالگام یا کامپوزیت؛ بنابراین، کدام پرکردن دندان واقعا بهتر است ؟ آیا هر ماده پرکننده ای می تواند برای هر بیمار مناسب باشد؟ یا باید برخی از ناتوانی ها را در نظر گرفت، حتی اگر نامطلوب باشند؟ در این مقاله اطلاعاتی کلی در مورد انواع پرکننده ارائه می کنیم و مقایسه ای کوچک انجام می دهیم. […]

Search