بایگانی افزایش طول دندان

افزایش طول تاج دندان با کامپوزیت؛روکش های پرسلانی کامل که به عنوان یک گزینه درمانی اضافی هم به تنهایی و هم در محدوده زیبایی لبخند اعمال می شود، ظاهر و عملکرد دندان ها را بهبود می بخشد، با ساختار کریستالی خود که شبیه مینای دندان است، نفوذپذیری نوری بسیار بالایی دارند و از جمله پرکاربردترین […]

Search