بایگانی آیا جرم گیری کردن دندان ها درد دارد

آیا جرم گیری کردن دندان ها  درد دارد؛تمیز کردن دندان ها از نظر حفظ زیبایی ظاهری و جلوگیری از بیماری های لثه بسیار مهم است. باقی مانده های مواد غذایی با باکتری های موجود در دهان ترکیب می شوند و ساختاری به نام پلاک را تشکیل می دهند. اگر پلاک ها به موقع تمیز نشوند […]

Search